Jak powinno wyglądać CV?

CV, czyli cirriculum vitae to swego rodzaju karta doświadczenia i preferencji, które kandydat na dane stanowisko składa u pracodawcy w nadziei, że informacji, które tam zamieścił zainteresuje go swoją osobą i dostanie pracę. Nie istnieją żadne oficjalne reguły pisania CV, aczkolwiek przyjął się pewnego rodzaju zwyczaj, który przestrzegany jest przez zdecydowaną większość kandydatów, a także doceniany przez pracodawców. Wiele osób zastanawia się jednak jak powinno wyglądać CV – musi przede wszystkim zawierać kilka podstawowych sekcji, w których poinformuje o sobie, a także przedstawimy swoje kompetencje.

Przede wszystkim CV rozpoczyna się od nagłówka z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu i adresem mailowym. Po prawej stronie powinno znajdować się zdjęcie – poważne, najlepiej takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu. W dalszej części kartki A4, powinny być zamieszczone informacje o zdobytym do tej pory wykształceniu. Zwyczajowo nie wspomina się o ukończonej szkole podstawowej, bo kompetencje tam zdobyte raczej pracodawców nie interesują. Zaczynać powinno się od szkoły średniej z uwzględnieniem dokładnym jej typu (liceum ogólnokształcące – można podać profil, na który się uczęszczało, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa z koniecznym podaniem wyuczonego zawodu). Następnie podaje się ukończone szkoły wyższe lub policealne, a także wszelkie kursy podnoszące kompetencje lub nadające nowe uprawnienia. Wymyślać nie można, ponieważ pracodawca może zażądać dokumentów potwierdzających ukończenie danych kursów czy szkół. Warto jednak wpisywać wszystko, co się ukończyło, ponieważ każda kompetencja może być przychylnie potraktowana przez pracodawcę.

W dalszej części CV powinna znajdować się pełna lista miejsc, w których wcześniej się pracowało. Nie muszą to być instytucje, które związane są ściśle z branżą, do której obecnie się aplikuje. Doświadczenie zawodowe jest obecnie bardzo szanowane na rynku pracy. Pracodawcy wolą często zatrudnić osobę, która ma już pewne przetarcie w zarobkowaniu i nie musi wszystkiego się uczyć od zera. Znowu jednak warto napisać, że pracodawca może żądać potwierdzenia pracy czy odbycia praktyk w wymienionych miejscach. Wówczas powinniśmy je dostarczyć, a więc na CV należy pisać tylko informacje prawdziwe. Należy także opuścić ewentualne prace w ramach szarej strefy oraz drobne umowy na zlecenie, które wynosiły na tyle mało, że pracodawca może uznać pisanie ich w swoim doświadczeniu zawodowym za mało poważne.

W CV wpisać można także swoje umiejętności, w których zazwyczaj wyróżnia się przedstawienie zdolności językowych. Obecnie język angielski czy niemiecki są bardzo dobrze widziane w jakimkolwiek CV, więc warto nie zapomnieć o uwzględnieniu języków, jeśli faktycznie się nimi włada. W dodatkowych informacjach pisze się często również o posiadaniu prawa jazdy określonej kategorii, co będzie miało spore znaczenie zwłaszcza jeśli pracodawca wymaga pełnej mobilności. Można również napomknąć o swoich sukcesach i kompetencjach miękkich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here