Rozliczenie przychodów wykazanych w PIT-8C.

Pani Ewelina samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Źródłem dochodów są jej zarobki, renta rodzinna po zmarłym mężu oraz świadczenia z programu 500+. Ponadto rodzina korzysta z ulg i darmowych biletów związanych z działaniami gminy w ramach Karty Dużej Rodziny.
W połowie lutego mając PIT-11 z zakładu pracy oraz PIT-11A z ZUS Pani Ewelina wypełniła i złożyła w Urzędzie Skarbowym roczne rozliczenie PIT-36. Po kilku dniach listonosz przyniósł list z Urzędu Gminy. Przesyłka zawierała PIT-8C, Odbiorczyni przesyłki przerażona i zdezorientowana szukała pomocy. Nie wiedziała czym jest ten druk, co zrobić ze złożonym już zeznaniem podatkowym, jak rozliczyć pit 8c?.
Co to jest PIT-8C?
PIT-8C to druk, który informuje podatnika oraz fiskusa o przychodach, które nie kwalifikują się do umieszczenia w PIT-11. Od tych przychodów nie odprowadzono zaliczek na podatek dochodowy i podatnik sam musi PIT-8C wykazać w swoim zeznaniu rocznym. W tym względzie, mimo różnic dotyczących rodzaju dochodów innych niż te ujęte w PIT-11, można traktować oba druki analogicznie.
Komu wystawia się druk PIT-8C?
Jest to informacja, którą wystawia się wyłącznie osobom fizycznym. Podatnicy powinni otrzymać ją do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Jakie przychody wykazuje się w druku PIT-8C?
Jest to dokument wykazujący wszystkie te przychody, od których nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej są to:
1. Stypendia (część E),
2.Przychody z innych źródeł (część D) – są to np. kwoty wypłacone po śmierci członka OFE, umorzone zaległości czynszowe czy kredytowe, odsetki za opóźnienia w spłacie należności, zadośćuczynienia przyznane sądownie, odszkodowania (np. za uszkodzenie samochodu).
W tej części zawiera się też inne darmowe świadczenia, takie jak darmowe karnety na basen fundowane przez gminę dla dzieci Pani Eweliny.
3. Przychody z kapitałów pieniężnych (część F) – to np. odpłatne zbycie papierów wartościowych, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, zbycie pochodnych papierów wartościowych i praw z tych papierów pochodnych wynikających, objęcie udziałów w spółkach albo w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. Ta część druku interesuje głównie inwestorów giełdowych.
Jak rozliczyć pit 8c?
Druk PIT-8C podatnik powinien traktować poważnie. Jego zawartość należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. W zależności od źródeł naszych przychodów należy wypełnić różne zeznania podatkowe. I tak:
PIT-38 wypełniają osoby uzyskujące przychody z giełdy,
PIT-37 jest dla tych podatników, którzy mają w PIT-8C przychody w części E, czyli otrzymali stypendia,
PIT-36 to rozliczenie roczne dla podatników mających przychód z innych źródeł (część D druku PIT-8C).
Nasza bohaterka powinna przychód z darmowych karnetów wykazać więc w rocznym zeznaniu podatkowym wypełnionym na druku PIT-36. Taki druk wypełniła, ale po otrzymaniu PIT-8C konieczna była korekta zeznania rocznego.
Złożenie korekty w Urzędzie Skarbowym nie jest czynnością trudną i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji o ile dotrzymamy terminów ustawowych i nie popełnimy kolejnych błędów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here