Jak napisać pracę dyplomową?

Zdecydowana większość kierunków studiów kończy się napisaniem pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej. Aby stworzyć tekst, który zamknie jeden z rozdziałów edukacji, nie wystarczy tylko wiedza merytoryczna. Należy również posiadać umiejętność odpowiedniej edycji tekstów. Jak to zrobić? Wystarczy zastosować się do kilku poniższych wskazówek.

Pierwszą stroną, mimo że jest bez oznaczonej numeracji, jest ta tytułowa. W tym fragmencie pracy podajemy oznaczenie uczelni, swoje imię i nazwisko, tytuł pracy oraz dane osoby, pod przewodnictwem której napisana jest praca.

Kolejnym ważnym elementem jest spis treści. Możemy go umieścić na początku lub na końcu pracy dyplomowej. Najwygodniej będzie, gdy spis będzie generował się automatycznie podczas edycji dokumentu.

Dalej przechodzimy do wstępu. Jest to jedna z najważniejszych części pracy dyplomowej, ponieważ właśnie on jest najczęściej czytany. W tym fragmencie powinny znaleźć się najważniejsze informacje na temat zawartości pracy. Warto przedstawić hipotezę pracy i motywację, która popchnęła nas do poruszenia danego tematu. Można również wspomnieć o innych pracach, które do tej pory zostały napisane w tym zakresie.

W kolejnym kroku możemy przejść do właściwej części pracy. Zaczynając ten fragment warto na spokojnie zastanowić się, w jaki logiczny sposób podzielić swoją pracę. Pozwoli to jasno przedstawić wybrany temat.

Musimy pamiętać, że pisząc swoją pracę powinniśmy również opierać się na dotychczasowym dorobku naukowym innych. Pozwoli nam to oprzeć nasze własne wnioski na solidnych podstawach. Musimy jednak pamiętać, że jeśli prezentujemy dane zawarte wcześniej w innych pracach, niezbędne jest podanie źródeł, najlepiej w postaci przypisów do określonych fragmentów. Jak robić przypisy? Możemy dodawać je na dole strony, gdzie znajduje się dana informacja. Przypisy mogą się nieco różnić sposobem tworzenia w zależności od tego, jakiego typu źródła dotyczy.

Wszystkie materiały, z których korzystaliśmy przy tworzeniu naszej pracy, należy ująć w bibliografii. To właśnie tu podsumowujemy, co okazało się przydatne i stanowiło podstawę napisanego przez nas dokumentu. Poszczególne pozycje w bibliografii przygotowujemy w podobny sposób jak przypisy, z tym, że będą one znajdować się w jednym miejscu. Wpisy te powinny zostać zamieszczone w porządku alfabetycznym.

Ostatnim elementem jest zakończenie. To właśnie tu przedstawiamy nasze wnioski i ostatecznie stwierdzamy, czy postawiona przez nas na początku teza jest prawidłowa. W tym miejscu możemy również wskazać dalsze kierunki badań i kolejne, powiązane zagadnienia, które wymagają dokładniejszej weryfikacji.

Tak sformatowaną pracę możemy przekazać do sprawdzenia naszemu promotorowi. Po wprowadzeniu jego poprawek i uzyskaniu ostatecznej akceptacji możemy wydrukować i oprawić efekt naszego wysiłku. Tak przygotowany dokument składamy w dziekanacie, i jedyne, co nam wówczas pozostaje to obrona.

Wszystkim życzymy sprawnego napisania i lekkiej obrony pracy. Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here