Jak obliczyć pole powierzchni?

Powierzchnia jest bardzo przydatną wielkością zarówno w geografii, geodezji, ale jest również niezbędna przy chociażby budowie, remoncie czy umeblowaniu domu bądź mieszkania. Jak obliczyć m2 i poznać jakie pole powierzchni ma dany obszar?

Matematyczna definicja pola powierzchni jest wbrew pozorom dość skomplikowana, ale bez większego znaczenia w życiu zwykłego człowieka. Najbardziej oczywistym sposobem obliczania pola powierzchni płaskiego, prostokątnego obszaru jest pomnożenie przez siebie długości boków. W przypadku innych figur geometrycznych sytuacja nieznacznie się komplikuje. Przy równoległobokach należy pomnożyć jego wysokość prostopadłą do danego boku przez długość tego właśnie boku. Podobnie sytuacja wygląda przy trójkątach, należy jednak pamiętać o podzieleniu otrzymanej powierzchni przez dwa. Niestety przy obliczaniu pola koła otrzymamy jedynie przybliżoną wartość, uzależnioną od dokładności liczby pi użytej przy obliczeniach. Aby otrzymać pole koła należy pomnożyć podniesiony do drugiej potęgi promień koła przez liczbę pi. Im dokładniejsze przybliżenie liczby pi zostanie użyte, tym bardziej dokładniejszy będzie wynik. Na szczęście w codziennym zastosowaniu, wystarczy niezbyt dokładne przybliżenie 3,14.

Jak obliczyć m2, jeśli otrzymany wynik jest w innych jednostkach? Istotnym jest, aby pamiętać, że pole powierzchni podawane jest w jednostkach kwadratowych. Dlatego mylące może być przeliczanie jednostek. Dlatego też, pomimo że jeden metr składa się ze stu centymetrów, już jeden metr kwadratowy składa się dziesięciu tysięcy centymetrów kwadratowych. Podobnie wygląda przeliczanie z innych jednostek.

Co zrobić, gdy nie ma prostego wzoru na pole powierzchni danej figury? Można korzystać z rachunku różniczkowego i całkowego, może to jednak być przeszkoda nie do pokonania dla osoby niezainteresowanej matematyką. Metodą, która pozwoli w jakiś sposób poznać przybliżone pole powierzchni jest dzielenie figury na mniejsze, takie których wzory na pole powierzchni są prostsze. Nie jest to optymalne rozwiązanie, pozwalające poznać dokładną powierzchnie, jest to jednak przybliżenie wystarczające w przypadku większości codziennych zastosowań.

Do czego jest w zasadzie używane pole powierzchni? W życiu codziennym pozwala na przykład dowiedzieć się ile farby jest konieczne do pomalowania ściany, metrów kwadratowych używa się również do podawania wielkości domów i mieszkań oraz nieruchomości w ogóle.

Podsumowując, każdy wcześniej czy później stanie przed koniecznością obliczenia, lub chociaż oszacowania pola powierzchni. Można to zrobić już za pomocą podstawowych narzędzi: taśmy mierniczej, kartki papieru i długopisu. Należy jednak z dużą ostrożnością podchodzić do przeliczania jednostek kwadratowych. To, jak obliczyć m2 z centymetrów kwadratowych jest pułapką, na którą łapie się wielu ludzi. Najlepiej, aby uniknąć błędu od początku stosować jednostki, w których kwadratowych odpowiednikach pragniemy otrzymać ostateczny wynik. Można również dla bezpieczeństwa stosować specjalne kalkulatory.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here