Zostań strażakiem

Strażacy niezmiennie cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa. Z pewnością zawdzięczamy im wiele, ich zaangażowanie w swoją pracę uratowało wiele ludzkich i zwierzęcych żyć, a także ocaliło dobytek niekiedy całego życia. W Polsce, jak w większości krajów Unii Europejskiej, a także w Kanadzie, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii, straż pożarną można podzielić na straż zajmującą się gaszeniem pożarów zawodowo oraz na straż ochotniczą, działającą społecznie.
Jak zostać strażakiem? Jeśli chodzi o zawodową straż pożarną, dostać się do niej można na dwa sposoby. Można przejść przez służbę przygotowawczą. Aby mieć taką możliwość, należy posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym, posiadać pełnię praw publicznych i co najmniej średnie wykształcenie. Dodatkowo ważnym warunkiem jest dobra kondycja fizyczna i psychiczna. Jeśli w danej jednostce prowadzony jest nabór na strażaków, kandydatów ocenia się na podstawie dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, a także na podstawie testu sprawnościowego. Dodatkowe punkty można uzyskać posiadając wykształcenie techniczne, prawo jazdy oraz dodatkowe uprawnienia typu nurek, ratownik medyczny itp. Szkolenia, zawody pożarnicze i uczestnictwo w OSP również podniesie szanse kandydata. Próba fizyczna obejmuje test wydolnościowy (wchodzenie na stopień: 30 razy w ciągu minuty, badanie tętna), a następnie test sprawności fizycznej obejmujący biegi, podciąganie się na drążku, rzut piłką lekarską, siady proste z leżenia tyłem i bieg wahadłowy. Zestaw ćwiczeń różni się w zależności od płci. Pomyślne przejście testów oznacza przyjęcie na służbę przygotowawczą na okres 3 lat. Później taki kandydat zostaje mianowany na stałe.
Istnieje drugi sposób na zostanie strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej, a jest nim służba kandydacka. Odbywa się ją w jednej ze szkół PSP w systemie dziennym. Po ukończeniu otrzymuje się tytuł inżyniera (lub magistra inżyniera) pożarnictwa, ewentualnie technika pożarnictwa. Pozwala to na pracę w Państwowej Straży Pożarnej.
Aby zostać członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, należy spełnić określone warunki: wypełnić deklarację, przejść przez okres kandydacki i uzyskać pozytywną opinię członków zarządu, złożyć ślubowanie i odbyć szkolenie pożarnicze. Aby zostać zakwalifikowanym do kursu na uprawnienia strażaka ratownika OSP, należy mieć ponad 18 lat, ale mniej niż 55, uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, ubezpieczenie NNW, posiadać skierowanie na szkolenie od zarządu OSP a także posiadać wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Drugie szkolenie kandydata to szkolenie na strażaka-ratownika. Dodatkowe opcje to kierowca-konserwator sprzętu, szkolenie ratownictwa na wodzie itp.
Bycie strażakiem to nie tylko praca: to służba na rzecz społeczności, wymagająca dużej odpowiedzialności, doskonałej kondycji fizycznej oraz wysokiego poziomu zdrowia psychicznego. Podejmując decyzję o zostaniu strażakiem, należy mieć to na uwadze. Na pewno jednak społeczeństwo będzie nam wdzięczne, jeśli podejmiemy się takiej służby w obronie życia i dobytku przed niebezpiecznymi żywiołami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here